C5AIRCROSS 1.5 BHDi EAT8 FEEL PACK

Rok výroby: 2020
Motor: 1.5 BHDi EAT8
Převodovka: EAT8
Výkon: 96
Úvěrová cena s DPH: 710 400
Cena s DPH: 710 400
Cena bez DPH: 587107

C5AIRCROSS 2.0 BHDi EAT8 SHINE

Rok výroby: 2020
Motor: 2.0 BHDi EAT8
Převodovka: EAT8
Výkon: 130
Úvěrová cena s DPH: 840 400,-
Cena s DPH: 840 400,-
Cena bez DPH: 694 545

CITROËN C3 Aircross C SERIES 1.2 PureTech 110 MAN 6

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 MAN 6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81kW
Úvěrová cena s DPH: 442 900,- Kč, vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 366 033,- Kč

CITROËN C3 Aircross FEEL 1.2 PureTech 110 MAN 6

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 MAN 6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81
Úvěrová cena s DPH: 431 900,- Kč, vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 359 421 Kč

C3 Aircross FEEL 1.2 PureTech 110 MAN 6

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 MAN 6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 61
Úvěrová cena s DPH: 434 900,- Kč vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 359 421,- Kč

CITROËN NEW C4 CACTUS 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 FEEL PACK

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81kw
Úvěrová cena s DPH: 409 900 Kč, vč. slevy 10 000,- Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 338 760 Kč

CITROËN NEW C4 CACTUS 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 C-SERIES

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81 kW
Úvěrová cena s DPH: 397 400 Kč, vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 328 430 Kč

CITROËN C3 Aircross FEEL 1.2 PureTech 110 MAN 6

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 MAN 6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81
Úvěrová cena s DPH: 431 900,-Kč vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 356 942,- Kč

CITROËN C3 Aircross FEEL 1.2 PureTech 110 MAN 6

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 MAN 6
Převodovka: manuální 6 st.
Výkon: 81
Úvěrová cena s DPH: 435 400,- Kč, vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 359 835 Kč

C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 FEEL

Rok výroby:
Motor: 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
Převodovka: manuální, 6st
Výkon: 81 kW
Úvěrová cena s DPH: 355 750,-Kč, vč. slevy 10 000,-Kč Privilege
Cena s DPH:
Cena bez DPH: 294 008,-Kč